pa.jpg

Parte do remo plana e alargada que está en contacto có mar, e que impulsa a embarcación.