Aviso legal

En base ao establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: Concello de Mugardos (en adiante A ENTIDADE), con dirección Avda. Galicia, 45, 15620 - Mugardos (A Coruña).

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recopilados serán únicamente os detallados nos formularios de contacto e de achega de material.
 
A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal dacordo coas seguintes finalidades:
  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluida no Sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mentemento, desenvolvemento e control de calquera relación que a ENTIDADE manteña con vostede.
O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.
No caso de que achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de ter informado e obtido o consentimento destes para achegalos coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes do presente Aviso Legal.
 
2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
A lexitimación baséase no consentimento que vostede ofrece ao facer clic no botón "ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS".
 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS
Non cederemos os seus datos a terceiros.
 
4.- DEREITOS
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
  • Dereito a solicitar o acceso ós seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ó esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a negarse ó tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
Para exercer os seus dereitos non ten que facer unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.