Aviso legal

O Concello de Mugardos, a través dos dominios www.festadopolbodemugardos.gal / www.fiestadelpulpodemugardos.gal  facilita información de caracter xeral sobre a Festa do Polbo de Mugardos, así como todos aqueles aspectos vinculados coa cultura mariñeira do municipio.

O Concello de Mugardos non asume responsabilidade algunha en relación co material incluído nestas páxinas. Tal material consiste únicamente en información pública de carácter xeral non ofrece necesariamente información completa, exacta ou actualizada.

O Concello de Mugardos non se fai responsable do acceso ou uso dos contidos. Do mesmo xeito o Concello de Mugardos non se fai responsable dos acceso e contidos que aparezan nas ligazóns a outros dominios que se inclúen no dominio www.festadopolbodemugardos.gal / www.fiestadelpulpodemugardos.gal

Toda a información contida no dominio www.festadopolbodemugardos.gal / www.fiestadelpulpodemugardos.gal poderá ser modificada e actualizada polo Concello de Mugardos sen necesidade de aviso previo.

O Concello de Mugardos pon a dispor dos usuarios da web un formulario de contacto para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cos contido e informacións que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos corrixindo de xeito inmediato aquelas situacións que representen un prexuízo, non respondan á verdade e supoñan ofensa para persoas ou colectivos.