Cartel Festa do Polbo 2014

Cartel Festa do Polbo 2014

Resultou elixido no XVII Concurso de Carteis da Festa, deseñado por Rubén Alesandro Lucas García.

O xurado estivo composto por:

  • Don Xosé Antón Bouza Rei, vicepresidente da Comisión de Cultura

  • Dona Paula Aneiros Piñeiro, licenciada en Belas Artes

  • Dona Mónica Martínez Regueiro, Concelleira do grupo municipal do PP

  • Dona Pilar Diaz Otero, Concelleira do grupo municipal de IU-EU

  • Dona Africa Pérez Filgueiras, Concelleira do grupo municipal do PsdeG-PSOE

  • Dona Mª del Mar Nóvoa Conde, secretaria da Comisión de Cultura.