Servizo de transporte en lancha entre os municipios de Mugardos e Ferrol

Martes, 7 de Xullo de 2015

Horarios e prezos da "lancha de Mugardos"

Servizo de transporte en lancha entre os municipios de Mugardos e Ferrol.

Servizo Mugardos - Ferrol

  • Saídas desde Mugardos: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 e 20:30 horas.

  • Saídas desde Ferrol: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00,18:00, 19:00 e 20:00 horas.

O prezo do billete é de 3 euros por traxecto.