Ardora

Palabra enviada por: 
Xurxo Gago
Escuma.jpg

Escuma fluorescente que se produce pola electricidade estática e o plancto da auga ao pasar un barco e deixar a estela.