Barlovento

Barlovento

Nunha embarcación a vela, barlovento é por onde incide o vento á embarcación.