Boia

 baliza flotante

Unha boia é unha baliza flotante situada nun río ou no mar e xeralmente ancorada ao fondo, que pode ter diversas finalidades, principalmente para a orientación das embarcacións e sinalización de obxectos mergullados.