Carrete

Carrete

Instrumento, colocado na cana de pescar, provisto dun mecanismo que consiste nunha manivela coa que se fai xirar a bobina na que está debandada a sedela.

 1.- Arco guiahilo, 2.- Cana, 3.- Pé de suxeición, 4.- Manivela, 5.- Pata de carrete, 6.- Sistema de bloqueo de retroceso, 7.- Bobina de tambor fixo, 8.- Bobina de aloxamento do fío, 9.- Freo