Casco

casco.jpg

O casco é o armazón ou estrutura interna dun barco.