Cuberta

cuberta.jpg

A cuberta é cada unha das superficies de madeira ou metálicos dun barco.