Encapilladura

Palabra enviada por: 
Concello de Mugardos
Encapilladura

Tipo de nó mariñeiro.

Imaxe tomada no restaurante mugardés As de Guía