Foque

foque.jpg

É a denominación xeral de todas as velas triangulares de menor tamaño.