Lorcho

lorcho.jpg

O lorcho alcanza entre os 15 e os 17 cm de lonxitude.

Cabeza grande, dúas aletas dorsais visiblemente separadas, cor escura xeralmente gris escura ou parda con manchas claras especialmente aos lados.