Mura

Palabra enviada por: 
Xurxo Gago
Estrobo.png

Costado do barco. Mura de babor ou estribor