Nasa

Palabra enviada por: 
Lola González Lorenzo
Nasa

Artificio para pesca consistente nunha cesta cilíndrica, cun embude cunha punta cara a dentro nunha das súas bases, e unha tapadeira na oposta