Orza

orza.png

É unha peza utilizada para evitar a deriva producida polo vento. Pode estar situada aos costados, como nas embarcacións antigas, ou nunha caixa central colocada baixo a quilla da embarcación.