Pancho picudo

pancho.png

Peixe de mar moi parecido ao ollomol, pero máis pequeno.