Proa

proa.jpg

Parte dianteira dunha embarcación.