Proeiro

Mariñeiro que rema na zona máis preta á proa.