Redes

Palabra enviada por: 
Lola Gónzalez Lorenzo
Redes

Tecido formado por mallas de diversos tamaños e materiais, en especial aquel que se emprega para pescar.