Vogar

Palabra enviada por: 
Pilar Díaz Otero
vogar.jpg

Navegar. Impulsar unha embarcación pola forza  dos remos.

Outras palabras relacionadas